სს "ელმავალმშენებელში" კუთვნილ ხელფასებს მიიღბენ - პროტესტმა შედეგი გამოიღო