გერმანიაში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმების პრობლემებთან დაკავშირებით დისკუსია გაიმართა