ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა საკუთარ ანგარიშში საქართველოში დასაქმებულთა უფლებების ძირითადი ნაწილი საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ანგარიშზე დაყრდნობით მოამზადა