საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წერილი 29.10.2020-1

საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წერილი 29.10.2020-1