დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაციის და პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის ერთობლივი განცხადება COVID-19–თან დაკავშირებით