ბრიუსელში ევროპის პროფკავშირების ქალთა კომიტეტის შეხვედრა მიმდინარეობს