კიდევ ერთი მოგებული საქმე - სასამართლომ ბლოგერთან დადებული 3-თვიანი მომსახურების ხელშეკრულება უვადო შრომით ურთიერთობად ცნო