ბასკური გამოცდილება - პროფკავშირის მოწყობის თავისებურებები