,,ჯორჯიან მანგანეზი“-ს და პროფკავშირებს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა