8 მარტი - ბრძოლის დღე, რომელიც ზეიმით ვერ ჩანაცვლდა