7 ოქტომბერი – " ღირსეული შრომის დღე "

ITUC-ის მოთხოვნას “დასრულდეს კორპორატიული სიხარბე ” შეუერთდა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი

IMG_4966