4 თვიანი, აქტიური მოლაპარაკებები კონკრეტული შედეგებით დასრულდა.