სამუშაო ადგილებზე დაღუპულ და დაშავებულ მუშაკთა საერთაშორისო დღის (28 აპრილის) შესახებ