28 აპრილი– ერთად გავიხსენოთ სამუშაო ადგილებზე დაღუპულები!