საქართველოს პროფესიული კავშირების გერთიანების საქმიანობა უკავშირდება დასაქმებულთა შრომითი და სოციალურ-ეკონომიური უფლებების დაცვას. ამისათვის ორგანიზაცია იყნებს, როგორც დიალოგს კომპანიისა თუ სახელმწიფოს დონეზე, ისე დასაქმებულთა ორგანიზებას, კოლექტიურ მოლაპარაკებებს, მედიაციას, გაფიცვას და ყველა კანონისმიერ ზომასა და ფორმატს, რომელიც ემსახურება დასაქმებულთა ინტერესებს. თუ თვლით, რომ თქვენი შრომითი ან სოციალური უფლებები ირღვევა მოგვმართეთ.