პროფკავშირების მიმართვის საფუძველზე, სახალხო დამცველმა „ვოლტის“ კურიერების საქმეზე დისკრიმინაციული მიდგომა დაადგინა

შპს „ვოლტ ჯორჯიაში“ კურიერის პოზიციაზე დასაქმებულებისთვის, 2022 წლის სექტემბერში, ცალმხრივად, მათთან ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე, კომპანიამ  სატარიფო ღონისძიებები გაატარა, რამაც, მათი შრომითი პირობები გააუარესა.  კომპანიის მხრიდან განხორციელდა მანძილის გამოთვლის წესის შეცვლა და ტარიფების შემცირება, პრობლემას წარმოადგენდა განვლილი კილომეტრაჟის ცდომილება და შესაბამისი ანაზღაურების მიუღებლობა, გადაბმული შეკვეთების დროს კილომეტრაჟის არასწორი დაანგარიშება, რაც ასევე აისახებოდა ანაზღაურების ოდენობაზე და ა.შ. […]

პროფკავშირების საჩივრის საფუძველზე შრომის ინსპექციამ მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა

შპს „ანფაუნდდორის“ ყოფილმა დასაქმებულმა მ.ზ.-მ პროფკავშირების გაერთიანებას შრომითი უფლებების დარღვევების თაობაზე დახმარების თხოვნით მიმართა. პროფკავშირებმა კი 2023 წლის 24 აპრილს საჩივრით მიმართა შრომის ინსპექციას, რის საფუძველზეც ინსპექტირება ჩატარდა. 2023 წლის 23 ივნისს, შრომის ინსპექციამ შპს „ანფაუნდდორი“ სამართალდამრღვევად ცნო და სამუშაო პროცესის შრომის კოდექსთან შესაბამისობაში მოსაყვანად 7 მითითება მისცა. გარდა ამისა, შრომის ინსპექციამ დასაქმებულთა უფლებების ეფექტიანად […]