პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა „ევოლუშენ გეიმინგს“ დასაქმებულისთვის ინფორმაციის გადაცემა დაავალა – რა მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული ინფორმაციის ფლობას

ხშირად, დამსაქმებლები ერთპიროვნულად შეიმუშავებენ დასაქმებულთა უფლებების შემზღუდავ დოკუმენტებს, რომლებზეც შრომით ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ხელშეკრულების ნაწილია, თუმცა ხელშეკრულებას არ ერთვის. ამის გამო დასაქმებულები ვერ ახერხებენ იმის გაგებას, კონკრეტულ საკითხზე, მაგალითად, სამუშაო ადგილზე ვიდეო მონიტორინგის დროს რა უფლება-მოვალეობები აქვთ ან რა მოცულობით, რომელი ტექნიკური შესაძლებლობების მქონე აპარატურით მიმდინარეობს ჩაწერა და ა.შ. 2023 წლის 06 თებერვალს თამარ ანსიანმა, […]