საქართველოს რკინიგზას ორი არასწრულწლოვნის სასარგებლოდ მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა

2020 წლის 20 მარტს, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს, მოძრავი მატარებლის (როგორც მომეტებული საფრთხის წყაროს) ვაგონში გაჩნდა ხანძარი, რამაც ,,იზოთერმული ვაგონების მექანიკოსის“ ზ.რ-ს გარდაცვალება გამოიწვია. მამაკაცს 2 არასრულწლოვანი შვილი დარჩა. მარჩენალდაკარგული არასრუწლოვნები იმედოვნებდნენ, რომ საქართველოს რკინიგზა, გამოიჩენდა გონიერებას და მარჩენლის გარდაცვალების გამო მათ შესაბამის მატერიალურ დახმარებას გაუწევდა, თუმცა, უშედეგოდ. მოსარჩელეებმა პროფკავშირების დახმარებით სასამართლოს მიმართეს. საქმის წარმოებისას არაერთ მვნიშვნელოვან […]