„საირმის“ ქარხნის მუშები გაიფიცნენ – რას ითხოვენ დასაქმებულები

„საირმის“ ქარხნის მუშები მეორე დღეა გაფიცულები არიან. დასაქმებულთა მოთხოვნებია: 1. ხელფასების გაზრდა 30%-ით, ყოველი წლის 1-ლი იანვრიდან კი ხელფასების ინდექსაცია საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებლის შესაბამისად; 2. ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება საათობრივი განაკვეთის 125%-ის ოდენობით, ხოლო შრომის კოდექსით განსაზღვრულ უქმე დღეებში _ საათობრივი განაკვეთის ორმაგი ოდენობით; 3. ყოველი წლის დეკემბერში მე-13 ხელფასი; 4. ღამის სამუშაოს შესრულებისთვის […]

საქართველოს პროფესიული კავშირების გერთიანების საქმიანობა უკავშირდება დასაქმებულთა შრომითი და სოციალურ-ეკონომიური უფლებების დაცვას. ამისათვის ორგანიზაცია იყნებს, როგორც დიალოგს კომპანიისა თუ სახელმწიფოს დონეზე, ისე დასაქმებულთა ორგანიზებას, კოლექტიურ მოლაპარაკებებს, მედიაციას, გაფიცვას და ყველა კანონისმიერ ზომასა და ფორმატს, რომელიც ემსახურება დასაქმებულთა ინტერესებს. თუ თვლით, რომ თქვენი შრომითი ან სოციალური უფლებები ირღვევა მოგვმართეთ.