კანონი  „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ – რა ცვლილებებს გეგმავს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და როგორია პროფკავშირის მოსაზრება

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ სოციალურ პარტნიორებს, დაინტერესებულ პირებსა და სახელმწიფო უწყებებს „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონში შესატანი ცვლილებების ინიციატივა გააცნო. უწყების მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა ითვალისწინებს დასაქმების სააგენტოებისთვის ვალდებულებას, დაარეგისტრიროს უცხოეთის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოში დაასაქმებს, ასევე, აიღოს ვალდებულებები საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომელთაც საზღვარგარეთ ასაქმებს. აგრეთვე, მოიაზრებს: დასაქმების კერძო სააგენტოების სერტიფიცირების ვალდებულებას, ჯანდაცვის სამინისტროს […]