პროფკავშირებმა ევროპის საბჭოს შრომის ინსპექციის ინსტიტუციური გაძლიერების მიზნით მოსაზრებები წარუდგინა

„სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება საქართველოში“ – ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, 11 ივლისს სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო პრეზენტაცია შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსტიტუციური შეფასების პირველადი შედეგებისა და რეკომენდაციების შესახებ. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ შრომის ინსპექციის სამსახურის პირველი საანგარიშო წლის საქმიანობაზე დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისა და ინსტიტუციური გაძლიერების მიზნით, ევროპის საბჭოს მოსაზრებები წარუდგინა. მოსაზრებები […]