პროფკავშირების ჩართულობით, მოლაპარაკება შედგა – „რუსთავის ფოლადის“ დასაქმებულებმა გაფიცვა შეწყვიტეს

გაფიცვის მე-5 დღეს, „რუსთავის ფოლადის“ დასაქმებულებმა გაფიცვა შეწყვიტეს. კომპანიის ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული წინადადებები გაფიცული მეტალურგებისთვის მისაღები აღმოჩნდა. შესაბამისად, სორტულმა საამქრომ მუშაობა განაახლა. მხარეები შეთანხმდნენ რომ: გაფიცვაში მონაწილე დასაქმებულებზე არ განხორციელდება დევნა, ზეწოლა ან ჩასაფრება; გაფიცვის პერიოდში გაცდენილი დღეები ანაზღაურდება დამსაქმებლის მიერ; ხელფასების მატება მოხდება შემდეგი გრაფიკით: 100 ლ – 2022 წლის 1-ლი ივლისიდან; 100 ლ […]