თანაბარი ანაზღაურების საერთაშორისო დღე

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და მასთან ერთად მთელი მსოფლიო, 18 სექტემბერს  გენდერული ნიშნით „საერთაშორისო თანაბარი ანაზღაურების დღეს” პირველად აღნიშნავს.   ამ დღის აღნიშვნა საჭირო გახდა თანაბარი შრომისათვის არათანაბარი ანაზღაურების პრობლემის მასშტაბიდან გამომდინარე. თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება  არის გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი.   საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება უერთდება ამ დღის აღნიშვნას და კიდევ ერთხელ […]