შრომით უფლებებსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე დღეს და ხვალ, თბილისი, მაღალი დონის კონფერენციას მასპინძლობს

საზოგადოებრივი მომსახურების ევროპული პროფკავშირების (EPSU) ყოველწლიურ სუბრეგიონალურ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს 9 ქვეყნის (საქართველო,ბელგია, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, უკრაინა, ბელორუსი, სომხეთი,მოლდოვა) პროფკავშირების და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები.   განხილვის თემებია: საქართველოს შრომის კანონმდებლობა, საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობა, პროფკავშირის უფლებები, კოლექტიური მოლაპარაკებების პროცესი, აქციები, წევრი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული მოქმედებები, ევროპული გამოცდილება, რეგიონალური პრობლემები და სხვა. მაღალი […]