პროფკავშირები და საპენსიო რეფორმა

საპენსიო სისტემა რეფორმირებას საჭიროებს და ეს არის როგორც არსებული ვითარების, ასევე მომავალის მოთხოვნაც. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ მოამზადა ალტერნატიული პოზიცია საპენსიო სისტემის რეფორმირებისათვის. 2016 წლის მარტში, ორი დღის განმავლობაში საზოგადოების, საჯარო და სამოქალაქო სექტორის, ექსპერტების მონაწილეობით ხდებოდა პროფკავშირების მიერ შემუშავებული ალტერნატივის განხილვა. 10 მარტს სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერია“-ში, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ალტერნატიული საპენსიო სისტემის პროექტი, საზოგადოებას, […]