მოლდოველი კოლეგების და რუსი მანქანათმშენებლების სოლიდარობა კაზრეთელ მუშებს!

კაზრეთში გაფიცულ მოშებს სოლიდარობა რუსმა მანქანათმშენებლებმა და მოლდოველმა კოლეგებმაც გამოუცხადეს. (ქვემოთ იხილეთ მხარდაჭერის წერილები)

“შესაძლოა საჯარო მოხელეთა უმეტესობა უსამსახუროდ დარჩეს“ – საჯარო მოხელეთა პროფკავშირის განცხადება

საქართველოს საჯარო  მოხელეთა პროფესიული კავშირი ადამიანის შრომის უფლების უხეშ დარღვევად   აფასებს საქართველოს პარლამენტის მიერ 2014 წლის 5 თებერვალს “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში შეტანილი  ცვლილებებს, კერძოდ  1344 მუხლს, რომლის მიხედვითაც  2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა მოხელე ჩაითვლება დროებით მოვალეობის შემსრულებლად და ისინი უფლებამოსილებას განახორციელებენ შესაბამისი თანამდებობის კონკურსის წესით შევსებამდე. […]