სასტარტო ხელფასის პრობლემა

ახალგაზრდა სპეციალისტის ხელფასი მხოლოდ მის ცოდნასა და შესაძლებლობებზე არ არის დამოკიდებული. რა ფაქტორები მოქმედებს ხელფასის ოდენობაზე გერმანიაში? რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეთ სასწავლებლების კურსდამთავრებულებს? რომელი სპეციალობის სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ მაღალი ხელფასი, როგორც დამწყებმა მუშაკებმა? აქვს თუ არა მნიშვნელობა დამსაქმებლისათვის აკედემიურ ხარისხს, რომელიც მითითებულია დიპლომში? ამ კითხვებზე პასუხებს იძლევა ჰანს ბიოკლერის სახელობის ფონდი (Hans-Böckler-Stiftung), რომელიც თანამშრომლობს გერმანულ […]

განვლილი წლის კიდევ ერთი შეჯამება

2013 წლის დასაწყისის მთავარი მოვლენა პროფკავშირებისა და დასაქმებულებისთვის შრომის კოდექსში ცვლილებების ინიცირება და შემდეგ მისი მიღება გახდა. პროფკავშირი ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით აქტიური იყო. მართავდა პრესკონფერენციებს, აქციებს, გაფიცვებს, პრეზენტაციებს რეგიონებში. ავრცელებდა გამოხმაურებებსა და განცხადებებს, მონაწილეობდა საჯარო თუ დახურულ დისკუსიებში, შრომის კოდექსის საპარლამენტო, საკომიტეტო თუ სატელევიზიო განხილვებში. 22 იანვარს გაიმართა შრომის კოდექსის ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს იუსტიციის […]