“პროფკავშირების ახალგაზრდული ორგანიზაციის გაძლიერება“

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში მიმდინარეობს სემინარი: “პროფკავშირების ახალგაზრდული ორგანიზაციის  გაძლიერება“. სემინარის მონაწილე ახალგაზრდებს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია, პროფკავშირების გაერთიანების აპარატის უფროსი ლაშა ბლიაძე და Youth GTUC-ის ხელძღვანელი გიორგი აფციაური უპირველეს ყოვლისა, პროფკავშირების რაობასა და მნიშვნელობაზე ესაუბრნენ. ასევე სემინარის მნიშვნელოვანი განსახილველი თემებია: პროფკავშირები – ევროპასა და საქართველოში, პროფკავშირები წარსულსა და აწყოში, პროფკავშირების […]