„საქართველოს ფოსტა“ დასაქმებულების წინააღმდეგ!(დოკუმენტები)