ინტერვიუ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარესთან, ირაკლი პეტრიაშვილთან