მიმართვის ტექსტი

28 აპრილი გაეროს მიერ ოფიციალურად გამოცხადდა, როგორც ეროვნულ დონეზე სამუშაო ადგილებზე დაშავებულ და გარდაცვლილ მუშაკთა ხსოვნის აღსანიშნავი დღე, რასაც მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ საკანონმდებლო დონეზე დაუჭირა მხარი. ეს თარიღი შრომის დაცვის მსოფლიო დღეა, რომელსაც აღნიშნავს მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყანა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ბოლო პერიოდის განმავლობაში  ქვეყანაში განმტკიცდა სახელმწიფო მმართველობა, შეიქმნა საკომუნიკაციო და სხვა ინფრასტრუქტურა, თუმცა სამართლებრივი […]