ია შერაზადიშვილი

ია შერაზადიშვილი – დაიბადა 1976 წლის 22 აპრილს

განათლება: უმაღლესი

1993-1995 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო               
                       მიკროეკონომიკისა და მენეჯმენტის სპეციალობა;

1995-1998 წწ. – თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი,
                    საფინანსო და საბანკო საქმიანობის მენეჯერი – ეკონომისტის კვალიფიკაცია;

ტრეინინგები და სერთიფიკატები:

2002 წლის ოქტომბერი – თავისუფალი პროფკავშირების საერთაშორისო  
              კონფედერაციის (ICFTU) მიერ ორგანიზებული კონფერენცია თემაზე:  
             “ახალგაზრდული პროფკავშირული ქსელის შექმნა ICFTU –ს და დსთ-ს  
              ქვეყნების პროფკავშირებს შორის” (აზერბაიჯანი, ბაქო);

2003 წლის იანვარ-თებერვალი – “იაპონიის შრომის საერთაშორისო კონფედერაციის  
                 (JILAF) სტრუქტურის გაცნობა ახალგაზრდა პროფმუშაკებისათვის”  
                 (სერთიფიკატი) –  იაპონია;

2004 წლის მაისი – თავისუფალი პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის  
    პროექტის შემაჯამებელი კონფედერაცია თემაზე: “პროფკავშირული უფლებების  
    მონიტორინგის ქსელის შექმნა”, (მოსკოვი);

2005 წლის ივლისი – ლიტვის ახალგაზრდული პროფკავშირული სკოლა (ლიტვა, პალანგა)

2007 წელი – უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა დამკვირვებლის  სტატუსით;

სამუშაო გამოცდილება:

2000 წლის თებერვლიდან – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება – კანცელარია;

2002-2003 წწ. – გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური;

2003 – დან დღემდე – გაერთიანების საორგანიზაციო სამსახურის სპეციალისტი;

კომპიუტერი:
MS office programs: Word, Excel, PowerPoint, Internet,

ენები: ქართული – მშობლიური; რუსული – თავისუფლად; ინგლისური – საშუალოდ

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი