მედეა აბესაძე

მედეა აბესაძე – დაიბადა 1953 წლის 14 აგვისტოს
 
განათლება:  უმაღლესი

1999 წელი – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი.
                  ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კლასიკური ენების სპეციალისტი.
                  შსო – პროგრამების კოორდინატორთა სკოლა. მოსკოვი.

სამუშაო გამოცდილება:                       

2008 წლიდან – გაერთიანების ადამიანური რესურსების მართვის უფროსი სპეციალისტი.

1998—2003 წწ.  თბილისის სამართლისა და ბიზნესის უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი, ქართული ენა    
                        და ლიტერატურა. რიტორიკა.                         
2000-2001 წწ. შსო-ს პროგრამის – “პროფკავშირული სწავლების სისტემების მართვა,” კოორდინატორი საქართველოში                       

1998—2004 წწ. გამომცემლობა “საქპროფგამის” მთ. რედაქტორი.                       

1991 – 2007 წწ. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების კანცელარიის გამგე.                      

1986 – 1991 წწ. პროფსაბჭოს მშრომელთა მისაღების უფროსი.                      

1983 –1986 წწ. საქართველოს რადიოს ახალგაზრდული გადაცემების რედაქტორი.

ენები:   ქართული—მშობლიური
           რუსული—თავისუფლად
           გერმანული, ლათინური, ძვ. ბერძნული — ლექსიკონის დახმარებით.
კომპიუტერი:    Ms Windows XP; Ms Word; Ms Ecel; E-mail; Internet

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და შვილი