კვიტატიანი

გოჩა კვიტატიანი – დაიბადა 1960 წლის 10 მაისს

განათლება: უმაღლესი

1976 – 1981 წწ. – საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, გეოლოგიის
                          ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

1981 – 1983 წწ. – საწარმოო გაერთიანება “საქნავთობის” აღმოსავლეთ
               საქართველოს საძიებო ბურღვის სამმართველო, მბურღავის თანაშემწე

1983 – 1985 წწ. – საწარმოო გაერთიანება “საქნავთობის” აღმოსავლეთ
               საქართველოს საძიებო ბურღვის სამმართველოს უფროსი ინჟინერი

1985 – 1990 წწ. – არჩეული იქნა სამმართველოს პროფესიული კავშირების
                 თავმჯდომარედ

1990 წელს – დარგის პროფკავშირის ყრილობაზე არჩეულ იქნა საქართველოს  
             ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის  
             თავმჯდომარის მოადგილედ

2005 წელს – აირჩიეს ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა
             პროფესიული კავშირის თავმჯდომარედ

2008 წლიდან – დღემდე – კვლავ არჩიეს ნავთობისა და გაზის მრეწველობის
                მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარედ

ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე და 2 შვილი