ხელფასი მხოლოდ მცირე ჯგუფს ეზრდება "საშუალო ხელფასის გამოთვლის მეთოდი სამარცხვინოა და ის უნდა შეიცვალოს"