ხელფასებს შორის დიდი სხვაობები საზოგადოებას აშფოთებს