წელს სამუშაო პროცესის დროს დაშავებულთა რაოდენობა გაიზრდება "სულ მცირე, 2-3 დღეში ერთხელ ხდება სავალალო შემთხვევა"