ცვლილებები ,,შრომითი მიგრაციის შესახებ” კანონში

2023 წლის პირველი სექტემბრიდან „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონში ცვლილებები შევიდა, რომლის მიხედვითაც, უცხოეთში დამსაქმებელი  შუამავალი კომპანიებისთვის კონკრეტული ვალდებულებები გაიწერა.

რა კრიტერიუმები გაიწერა კანონში, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს უცხოეთში დამსაქმებელი შუამავალი კომპანია და როგორია შრომითი ხელშეკრულების დადების პირობები, ინფორმაციას გაეცანით პროფკავშირების გაერთიანების მიერ, USAID Rule of Law Program I USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა-ის მხარდაჭერით მომზადებულ საინფორმაციო ბარათში.