"ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროში" კომპანიამ 13-ი თანამშრომელი გაათავისუფლა