წევრი ორგანიზაციები

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წევრი ორგანიზაციები

# წევრი ორგანიზაციის დასახელება თავმჯდომარე საკონტაქტო ინფორმაცია
1. პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანება ილია ვერძაძე iliaverdzadze@gmail.com
2. აფხაზეთის პროფესიული კავშირების გაერთიანება შალვა წულეისკირი afxazetipkg@mail.ru
3. ავიაციის მუშაკთა პროფესიული კავშირი დიზი ტაბატაძე d.tabatadze@airnav.ge
4. მშენებელთა და ტყის მუშაკთა პროფესიული კავშირი მარინა კურტანიძე acbmgtu777@gmail.com
5. ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ამირან ზენაიშვილი gftuew@yahoo.com
6. თვითდასაქმებულთა და ვაჭრობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი მირანდა მანდარია tvitprof@gmail.com
7. კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი სულიკო მაშია mashias@mail.ru
8. მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი თამაზ დოლაბერიძე tamazdolaberidze@gmail.com
9. მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ბესიკ ხარატიშვილი tmtu2006@gmail.rcom
10. მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირი აკაკი გვალია publicservice.tu@gmail.com
11. ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი გოჩა კვიტატიანი navtgazi@yahoo.com
12. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი მაია კობახიძე esftuggeorgia@gmail.com
13. რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი ვიტალი გიორგაძე giorgadzevito@yahoo.com
14. ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირი ლავრენტი ალანია alanialavrenti@gmail.com
15. საზღვაო ტრანსპორტისა და თევზის მეურნეობის მუშაკთა პროფკავშირების კონფედერაცია ამირან მიქელაძე sazkonfederacia@gmail.com
16. საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი ნუგზარ ჭინჭარაული info.pstug@gmail.com
17. სოფლის მეურნეობის, მსუბუქი, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი  გიორგი დიასამიძე  gtucorginiser@gmail.com
18. ფეხბურთის მუშაკთა პროფესიული კავშირი
19. ცხინვალის სამხარეო პროფესიული კავშირების ცენტრი ზურაბ ზუბაშვილი labour.georgia@gmail.com
20. მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ირაკლი ამირანაშვილი medicinisprofkavshiri@gmail.com
21. საქართველოს ხელოვნების, მასმედიის, კულტურულსაგანმანათლებლო დაწესებულებების, სპორტისა და ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირი  დავით ოქიტაშვილი xelovneba.11@gmail.com