გამგეობა

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების გამგეობის შემადგენლობა

ირაკლი პეტრიაშვილი

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე

რაისა ლიპარტელიანი

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე

ლავრენტი ალანია

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე;
ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი;

თემურ სურამელაშვილი

მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე; (მოვალეობის შემსრულებელი

მარინა კურტანიძე

მშენებელთა და ტყის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

ნატალია შავლაძე

ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

მირანდა მანდარია

თვითდასაქმებულთა და ვაჭრობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

სულიკო მაშია

კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

ბესიკ ხარატიშვილი

მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

აკაკი გვალია

მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

გოჩა კვიტატიანი

ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

მაია კობახიძე

პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი;

ვიტალი გიორგაძე

რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

ირაკლი ამირანაშვილი

მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი.

ამირან მიქელაძე

საზღვაო ტრანსპორტისა და თევზის მეურნეობის მუშაკთა პროფკავშირების კონფედერაციის თავმჯდომარე;

ნუგზარ ჭინჭარაული

საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე;

გიორგი დიასამიძე

სოფლის მეურნეობის, მსუბუქი, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

დალი დოიჯაშვილი

ცხინვალის სამხარეო პროფკავშირების ცენტრის თავმჯდომარე;

დავით ოქიტაშვილი

საქართველოს ხელოვნების, მასმედიის, კულტურულსაგანმანათლებლო დაწესებულებების, სპორტისა და ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

სერგო მახარაძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის, მსუბუქი, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავჯდომარე

ანატოლი ჩიჯავაძე

საქართველოს მეზღვაურთა პროფესიული კავშირის თავდჯდომარე

თამარ ვეფხვაძე

აფხაზეთის პროფესიული კავშირების გართიანების თავმჯდომარე