შ.პ.ს „რუსთავის აზოტი“-ს მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებამ შედეგი ვერ გამოიღო: საქმე პროფკავშირის სასარგებლოდ დასრულდა !