სემინარი საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის

საჯარო სამსახურის შესახებ ახლადამოქემდებული კანონი და მის დანერგვასთან დაკავშირბეული გამოწვევები – ამ საკითხებზე სემინარს პროფკავშირების გაერთიანებამ უმასპინძლა.  სემინარს ესწრებოდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვადასხვა სტრუქტურებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები, ასევე შრომის ხელშეკრულებით დასაქმებული 22 ადამიანი. დისკურასია შეეხო შრომის კოდექსს და შრომითი ურთიეთობის შეწყვეტას, დისკრიმინაციის აკრძალვას და.ა.შ.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ამერიკის შეერთებული
შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით აღმოსავლეთ დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა
საქართველოში“ (PROLoG) ახორციელებს პროექტს ‘სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით ურთიერთობებში სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უფლების უზრუნველსაყოფად’, პროექტის მიზანია ქალებისთვის შრომით დავებზე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სემინარი სწორედ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში თბილისში, 2017 წლის 10 ნოემბერს ჩატარდა.