შრომითი უფლებები -“აღმოსვლეთ პარტნიორობის” დეკლარაციაში