„შრომითი ურთიერთობების გენდერული ასპექტები“ - პროფკავშირების წევრების ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარები გრძელდება