შეხვედრა ქსნის მინის ტარის ქარხანაში დასაქმებულებთან