ქუთაისის საქალაქო ტრანსპორტის სფეროში 80 მდე მძღოლს სამუშაო ადგილი შეუნარჩუნდა