ქსნის სს "მინას" საწარმოში დასაქმებულებსა და კომპანიას შორის შეთანხმება შედგა