"ფრესკო"ს თვალთვალი აეკრძალა - პროფკავშირებმა მოიგო